Lokalna razvojna strategija zajedno sa prilozima, jednoglasno je usvojena na Skupštini LAG-a, dana 01. travnja 2016. godine.
Strategija razvitka LAG-a „Slavonska Ravnica“ temeljni je razvojni dokument za ruralni razvoj cjelokupnog područja LAG-a. Dokument je usklađen s LEADER/CLLD pristupom kao temeljnim djelovanjem LAG-a, te obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela. Provedba Strategije rezultirat će poboljšanjem ruralnih životnih i radnih uvjeta, povećanjem prihoda, očuvanju prostora i diversifikaciji gospodarskih aktivnosti.

 

LRS LAG SR_V3_I2_F

Napomena:
Ova strategija (V3/I2) predstavlja drugu izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a Slavonska
ravnica sukladno regulatornom okviru za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Pravilnicima, NN 96/17, 53/18,
91/19) te Ugovoru o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5765 potpisanim između LAG-a
Slavonska ravnica i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s
pripadajućim Aneksom br. 5765/1.