Konačna rang lista 9. LAG natječaja za T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa “Slavonska Ravnica” dana 22.05.2023. godine donosi Konačnu rang listu za T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  a koji je sukladan T.O 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Na natječaj LAG-a pristiglo je ukupno 2 zahtjeva od čega će se financirati njih oba. Ukupna vrijednost  alokacije iznosi 73.021,41 eura odnosno 550.179,81 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

U nastavku možete vidjeti Konačnu rang listu.

Konačna rang lista za T.O. 2.1.3_2023
Pročitaj više

Objavljen 9. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa dana 20.02.2023. godine objavljuje 9. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Pročitaj više

OBAVIJEST o odabiru i zapošljavanju Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

U nastavku objavljujemo obavijest o odabiru i zapošljavanju Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002, kroz trajni otvoreni poziv „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“

U prilogu možete skinuti obavijest sa popisom osoba koje je Upravni odbor odabrao sukladno Javnom pozivu UP.02.1.1.16 i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002 i sa kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Navedene kandidatkinje biti će pozvane na potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme 31. siječnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati u prostorije Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje.

Pročitaj više

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA KOJE NISU ISPUNILE FORMALNE UVIJETE JAVLJANJEM NA JAVNI POZIV– ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: “OAZA – OSNAŽENE, AKTIVNE, ZAPOSLENE, AMBICIOZNE II”- KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0002

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 20. siječnja 2023. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na javni poziv i utvrdilo da 11 kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete Javnog poziva.

Sve kandidatkinje koje nisi ispunile formalne uvijete javnog poziva biti će obaviještene pisanim putem o razlozima neispunjavanja formalnih uvijete.

Obavijest o neispunjavanju formalnih uvijete natječaja biti će im poslana putem dostavne službe.

Pročitaj više

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

PRODUŽUJE SE JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE
ŽIVOTNE DOBI I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U PROJEKTU „OAZA – Osnažene,
Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ U SKLOPU NATJEČAJA „ZAŽELI – PROGRAM
ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III“ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, OPERATIVNOG
PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. GODINE

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje
potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu „OAZA –
Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena
– faza III“ Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine.
Prijaviti se mogu osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne
uključenosti i kvalitete života s prebivalištem na području Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“,
odnosno sa područja općine Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar,
Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:
– Osobe starije od 65 godina
– Osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronični bolesnici i slično neovisno o
starosnoj dobi).

Pozivaju se pripadnici ciljanih skupina ovog javnog poziva da dostave svoj iskaz interesa za
sudjelovanje u projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ na:

e-mail: info@lag-sr.com ili

pošalju poštom na adresu: LAG „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210
Vrpolje sa naznakom: „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II– KORISNICI“.

Osobe svih ciljnih skupina navedenih u ovom Javnom pozivu, dužne su ispuniti sve podatke u Obrascu
prijave koji čini sastavni dio ovog poziva.

Rok za dostavu prijava je 30. lipnja 2023. godine.

Javni poziv

Javni poziv_korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i-ili osobama u nepovoljnom položaju_OAZA

Obrazac prijave

Obrazac prijave krajnjih korisnika-OAZA II_2023

Preuzimanje:

Javni poziv

Obrazac prijave

Pročitaj više
  • 1
  • 2