Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “OAZA +” kodni broj: SF.3.4.11.01.0236

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „OAZA +”, KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0236 od 11. ožujka 2024. godine te odredbi Statuta od 22.09.2023., te Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta od 27.12.2022. Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica”, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica” zastupana po predsjednici Ankici Zmaić, objavijuje:

OGLAS za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme na projektu

„OAZA +- Kodni broj: SF.3.4.11.01.0236, kroz otvoreni (trajni) poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”
za obavljanje poslova na projektu „OAZA +” na radno mjesto Pružatelj/ica usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama prima se 30 radnika/ca. U okviru projekta svaki pružatelj/ica usluge pruža uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine mjesečno.
Trajanje radnog odnosa: 32 (trideset dva) mjeseca uz probni rok na 3 (tri mjeseca). Ukupan broj radnika/ca koji se traži: 30 radnik/ca.

Dokumentacija

Oglas za posao_OAZA + za objavu

 

Pročitaj više

Javni poziv za iskaz interesa za pripadnike ciljne skupine za sudjelovanje u projektu “OAZA+” SF.3.4.11.01.0236

Na temelju Odluke ofinanciranju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. programa Zaželi – prevencija institucionalizacije kodnog broja SF.3.4.11.01.0236, LAG Slavonska Ravnica u sklopu projekta „OAZA “+ objavljuje

JAVNI POZIV (TRAJNI)

za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu „OAZA +” SF.3.4.11.01.0236
Uslugu potpore i podrske u svakodnevnom ivotu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom koje ispunjavaju sijedece uvjete za ostvarivanje prava sudjelovanju u projektu „OAZA +”

Dokumentacija

Javni poziv za ciljnu skupinu_za objavu
Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Asistent na projektu

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Asistent na
projektu

Na temelju Statuta Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“, Pravilnika o radu i
sistematizaciji radnih mjesta, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ zastupana po predsjednici
Ankici Zmaić, objavljuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za obavljanje poslova na projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ za vrijeme
trajanja projekta na radno mjesto ASISTENT NA PROJEKTU – 1 izvršitelj/ica (m/ž).
Pisane prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg
dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje s naznakom: “ OGLAS – Asistent na projektu – NE
OTVARATI“ odnosno od 10. siječnja do 18. siječnja 2023. godine.

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme_Asistent na projektu (1)

Link na oglas HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129269305

Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0002, kroz trajni otvoreni poziv „ZAŽELI -Program zapošljavanja žena – faza III“

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o
financiranju projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“, KLASA:983-01/22-01/13,
URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-
2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002 od 22. prosinca 2022. godine te odredbi Statuta Lokalne akcijske
grupe „Slavonska Ravnica“, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ zastupana po predsjednici
Ankici Zmaić, objavljuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002, kroz

trajni otvoreni poziv „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.
Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica.
Mjesto rada (radna mjesta):
Područje – općina:
1. Bukovlje
2. Donji Andrijevci
3. Garčin
4. Gornja Vrba
5. Gundinci
6. Klakar
7. Oprisavci
8. Sikirevci
9. Slavonski Šamac
10. Velika Kopanica
11. Vrpolje
Kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu putem pošte na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, s
naznakom „ Za natječaj – „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj:
UP.02.1.1.16.0002 – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama „ u roku od 8
(osam) dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno od 10.
siječnja 2023. godine do 18. siječnja 2023. godine.

Link na oglas HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129268044

Pročitaj više

2. izmjena i dopuna 8. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

LAG “Slavonska Ravnica” dana 14. srpnja 2022. godine objavljuje drugu izmjenu i dopunu 8. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u djelu natječaja za podizanje raspoloživih sredstava.

Raspoloživa sredstava po ovom natječaju dižu se za 54.342,67 kn.

Raspoloživa sredstava po 8. LAG natječaju sa ovom izmjenom iznosi 1.713.195,73 kn.

Tekst II Izmjene natječaja
Pročitaj više