Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Asistent na projektu

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Asistent na
projektu

Na temelju Statuta Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“, Pravilnika o radu i
sistematizaciji radnih mjesta, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ zastupana po predsjednici
Ankici Zmaić, objavljuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za obavljanje poslova na projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ za vrijeme
trajanja projekta na radno mjesto ASISTENT NA PROJEKTU – 1 izvršitelj/ica (m/ž).
Pisane prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg
dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje s naznakom: “ OGLAS – Asistent na projektu – NE
OTVARATI“ odnosno od 10. siječnja do 18. siječnja 2023. godine.

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme_Asistent na projektu (1)

Link na oglas HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129269305

Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0002, kroz trajni otvoreni poziv „ZAŽELI -Program zapošljavanja žena – faza III“

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o
financiranju projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“, KLASA:983-01/22-01/13,
URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-
2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002 od 22. prosinca 2022. godine te odredbi Statuta Lokalne akcijske
grupe „Slavonska Ravnica“, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ zastupana po predsjednici
Ankici Zmaić, objavljuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002, kroz

trajni otvoreni poziv „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.
Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica.
Mjesto rada (radna mjesta):
Područje – općina:
1. Bukovlje
2. Donji Andrijevci
3. Garčin
4. Gornja Vrba
5. Gundinci
6. Klakar
7. Oprisavci
8. Sikirevci
9. Slavonski Šamac
10. Velika Kopanica
11. Vrpolje
Kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu putem pošte na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, s
naznakom „ Za natječaj – „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj:
UP.02.1.1.16.0002 – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama „ u roku od 8
(osam) dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno od 10.
siječnja 2023. godine do 18. siječnja 2023. godine.

Link na oglas HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129268044

Pročitaj više

Objavljen 6. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa dana 27.07.2020. godine objavljuje 6. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Pročitaj više