Prva radionica- Uvod u izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Slavonska Ravnica“

U sklopu Podmjere 19.1. održana je prva radionica u prostorijama Općine Bukovlje na temu izrade LRS-a. Na radionici su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, civilnog i poslovnog sektora. Prvi dio radionice bio je namijenjen upoznavanju s razvitkom LEADER pristupa. LEADER pristup omogućava pristup lokalnom razvoju koji je temeljen na lokalnim obilježjima i resursima, te koji prikuplja i potiče lokalne dionike. No nedostatak znanja, iskustava, demokratske tradicije i prakse, utjecale su na loše i nedovoljno provedene pripreme korisnika na terenu. Važnost uloge LAG-a u ruralnom razvoju nije ni danas dovoljno prepoznata. Kao razvojni mehanizam, voditeljica radionice Bojana M. Krstinić, u prvom djelu radionice, navela je još i da LAG treba poticati razvijanje svih područja jednako, s pristupom odozdo prema gore, što znači primjenom CLLD-a. Vezano uz izradu Lokalne razvojne strategije, kao jednoj od glavnih tema radionice, upozoreno je da je strategija vrlo bitna, te da se svi parametri trebaju uzeti u obzir. Ona mora biti usklađena sa razvojnom strategijom jedinice lokalne samouprave, kao i Županijskom razvojnom strategijom.

U drugom dijelu radionice dotaknuli smo se Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Napomenuto je da je vrlo važno da kod raspisanih javnih nabava i natječaja ne postoji sukob interesa unutar same udruge. Tijekom ove teme, pojavila su se pitanja na koji način će se izbjeći sukob interesa s obzirom da živimo u malim sredinama gdje se većinom svi međusobno poznaju ili su u srodstvu. Odgovoreno je da u tom slučaju član povjerenstva dužan je zatražiti izuzeće. Svi članovi povjerenstva moraju potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

     DSC 1590

Pročitaj više

Odluka o odabiru ponude za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Slavonska Ravnica 2014-2015

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ nakon odobrenja sredstava iz Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ provela je natječaj za prikupljanje ponuda za izradu Lokalne razvojne strategije. Nakon prikupljenih ponuda, na temelju kriterija LAG-a, Upravni odbor donio je odluku kojom se NVO Regionalni razvojni edukacijski centar Primus Fortissimus odabire za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Slavonska Ravnica 2014-2020.Rok za izradu LRS-a je do 02.04.2016. godine.

Pročitaj više

Odobreni javni radovi LAG-u Slavonska Ravnica

U sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice“–koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, točnije za mjeru „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je lokalnoj akcijskoj grupi Slavonska Ravnica zapošljavanje dvije nezaposlene osobe. Projek će se provoditi u trajanju od 6 mjeseci.

Odluka o odabiru kandidata

 

Pročitaj više

Odluka o dodjeli sredstava LAG-u Slavonska Ravnica za provedbu mjere 19.1″ LEADER – CLLD”

Lokalna akcijska grupa Slavonska Ravnica zaprimila je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o dodjeli sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020..

LAG-u Slavonska Ravnica odobren je iznos od 472.922,10 kuna za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ čije su aktivnosti izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Slavonska Ravnica 2015.-2020. i tekući troškovi LAG-a u sljedećih godinu dana.

Provedbom ove podmjere LAG Slavonska Ravnica je u obvezi, u roku od 6 mjeseci, izraditi LRS kojom će biti definirani pravci razvoja područja LAG-a do 2020. godine kroz odabrane mjere iz PRR RH 2014.-2020..

U nadolazećem programu ruralnog razvoja za područje LAG-a Slavonska Ravnica očekujemo aktivno sudjelovanje svih dionika razvoja na području LAG-a kako bi Strategija bila kvalitetno ocijenjena i uz pomoć nje dobivena nova sredstva za sve prihvatljive korisnike PRR, prvenstveno poljoprivredna gospodarstva na području LAG-a, a u svrhu razvoja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje te svih djelatnosti koje se vežu uz poljoprivredu i sve druge djelatnosti koje je moguće financirati iz mjera ruralnog razvoja.

Financiranje projekta iz Podmjere 19.1. osigurano je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u 90% financiranju EU i 10% financiranju Republike Hrvatske.

Pročitaj više