Prva izmjena i dopuna 6. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

LAG “Slavonska Ravnica” dana 18. rujna 2020. godine objavljuje prvu izmjena i dopuna 6. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i da se više detalja može pronaći dolje u dokumentu.

Pročitaj više

Natječaj za prijem u radni odnos

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje na temelju čl. 22. Statuta Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ te Odluke Upravnog odbora od 13. svibnja 2020. godine, Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:

KOORDINATOR ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» – 1 izvršitelj/ica (m/ž)

 

Koordinator žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zadužen je za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i HZZom; sudjeluje u radu projektnog tima, kontroliraju, praćenju i izvještavanju o radu žena; sudjeluje u izradi rasporeda, distribuciji potrepština itd.

Više o natječaju možete pronaći u nastavku:

Oglas za posao

Pročitaj više

Prva izmjena i dopuna 5. LAG Natječaja za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG “Slavonska Ravnica” dana 30. siječnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

-Izmjene se vrše u tekstu natječaja pod naslovom 3 OPĆI ZAHTJEVI POSTUPKA ODABIRA PROJEKATA, točka 3.3. Kriteriji odabira projekata, kod kriterija odabira br. 2 „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)“ u potpunosti se briše fusnota br. 9 Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10%, a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju. Više detalja o istom nalazi se u obrazloženju poslovnog plana. Molimo Vas da obratite pozornost da se fusnota 9 sada nalazi na drugom dijelu teksta natječaja te se na nju ne primjenjuje navedena izmjena.

-Izmjene natječaja vrše se u Obrascu B-poslovni plan opisni dio, naslov I.2 PODATCI O PROJEKTU, točka 10. „Ukoliko ste si dodijelili bodove na temelju kriterija br. 3 „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ (obrazložite koje aktivnosti i koji iznosi se uklapaju u uvjet „najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu su aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“) se mijenja te sada glasi: „Ukoliko ste si dodijelili bodove na temelju kriterija br. 3 „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ (obrazložite koje aktivnosti i koji iznosi se odnose na obnovljive izvore i/ili uštedu energije).

-Izmjene natječaja vrše se u Obrascu B-poslovni plan tablični dio. U objašnjenju ispod tablice koje je označeno zvijezdicom i zelenom bojom tekst *Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.

Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:

– kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

– kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje. Ukoliko je u poslovnom planu navedena aktivnost kupnje i/ili ugradnje samo solarnog sustava, vrijednost navedenog se uzima za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“. Ukoliko su u poslovnom planu kao aktivnosti navedene kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje, kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, vrijednost električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje kao i vrijednost pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, uzimaju se za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“)    

– kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

– kupnja i/ili ugradnja sustava na grijanja na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)

Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, korisnik tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br.3.

Ukoliko je u poslovnom planu naznačena kupnja više komada nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili više komada nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“, uzimaju se vrijednosti sve navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

se mijenja i glasi *Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije.Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:

– kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

– kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje.

– kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

– kupnja i/ili ugradnja sustava na grijanja na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)

Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

Izmijenjeni natječaj te obrasce i priloge, možete pronaći u nastavku:

LAG natječaj TO 1.1.4. LRS 2020 V2

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio V2

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio V2

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira prijekata V2

 

Pročitaj više

Održavanje radionica za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

 

Raspored radionica možete pronaći u nastavku:

 

Raspored radionica

Pročitaj više