Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “OAZA +” kodni broj: SF.3.4.11.01.0236

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „OAZA +”, KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0236 od 11. ožujka 2024. godine te odredbi Statuta od 22.09.2023., te Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta od 27.12.2022. Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica”, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica” zastupana po predsjednici Ankici Zmaić, objavijuje:

OGLAS za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme na projektu

„OAZA +- Kodni broj: SF.3.4.11.01.0236, kroz otvoreni (trajni) poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”
za obavljanje poslova na projektu „OAZA +” na radno mjesto Pružatelj/ica usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama prima se 30 radnika/ca. U okviru projekta svaki pružatelj/ica usluge pruža uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine mjesečno.
Trajanje radnog odnosa: 32 (trideset dva) mjeseca uz probni rok na 3 (tri mjeseca). Ukupan broj radnika/ca koji se traži: 30 radnik/ca.

Dokumentacija

Oglas za posao_OAZA + za objavu

 

Pročitaj više

Javni poziv za iskaz interesa za pripadnike ciljne skupine za sudjelovanje u projektu “OAZA+” SF.3.4.11.01.0236

Na temelju Odluke ofinanciranju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. programa Zaželi – prevencija institucionalizacije kodnog broja SF.3.4.11.01.0236, LAG Slavonska Ravnica u sklopu projekta „OAZA “+ objavljuje

JAVNI POZIV (TRAJNI)

za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu „OAZA +” SF.3.4.11.01.0236
Uslugu potpore i podrske u svakodnevnom ivotu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom koje ispunjavaju sijedece uvjete za ostvarivanje prava sudjelovanju u projektu „OAZA +”

Dokumentacija

Javni poziv za ciljnu skupinu_za objavu
Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Lokalna akcijska grupa Slavonska Ravnica planira se javiti na natječaj i prijaviti projekt na Poziv iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“. Kako bih bili što precizniji o potrebama područja LAG-a koje obuhvaća 11 JLS-a (Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje) potrebno nam je da utvrdimo interes korisnika.

Pozivamo vas da informaciju podijelite sa svojim poznanicima i ispunite obrazac iskaza interesa za sudjelovanjem u projektu potrebitima najkasnije do 8 .rujna 2023. godine.

U koliko vam treba pomoć slobodno nas možete kontaktirati na telefon: 035/451-094 ili info@lag-sr.com ili dolaskom u ured na adresu: Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1  (zgrada Općine Vrpolje).

Javni poziv i obrazac prijave korisnika

 

I. Izmjene i dopune Javnog poziva – pročišćen

 

II. Izmjene i dopune Javnog poziva – pročišćen

 

III. Izmjene i dopune Javnog poziva – pročišćen

 

 

 

Više o samom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE možete pronaći na:

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/

 

Pročitaj više

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA O VREMENU DOLASKA NA RAZGOVOR ZA POSAO KOJE ZADOVOLJAVANJU FORMALNE UVIJETE JAVNOG POZIVA – ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: “OAZA – OSNAŽENE, AKTIVNE, ZAPOSLENE, AMBICIOZNE II”- KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0002

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 20. siječnja 2023. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni poziv te je utvrdilo da sve kandidatkinje koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva mogu pristupiti na intervju koji će se održati 25. siječnja 2023. godine (srijeda) i 26. siječnja 2023. godine (četvrtak).

Kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom raspored održavanja intervju mogu pronaći u nastavku:

Pročitaj više