Objavljen 9. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa dana 20.02.2023. godine objavljuje 9. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Pročitaj više

OBAVIJEST o odabiru i zapošljavanju Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

U nastavku objavljujemo obavijest o odabiru i zapošljavanju Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002, kroz trajni otvoreni poziv „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“

U prilogu možete skinuti obavijest sa popisom osoba koje je Upravni odbor odabrao sukladno Javnom pozivu UP.02.1.1.16 i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002 i sa kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Navedene kandidatkinje biti će pozvane na potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme 31. siječnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati u prostorije Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje.

Pročitaj više

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA KOJE NISU ISPUNILE FORMALNE UVIJETE JAVLJANJEM NA JAVNI POZIV– ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: “OAZA – OSNAŽENE, AKTIVNE, ZAPOSLENE, AMBICIOZNE II”- KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0002

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 20. siječnja 2023. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na javni poziv i utvrdilo da 11 kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete Javnog poziva.

Sve kandidatkinje koje nisi ispunile formalne uvijete javnog poziva biti će obaviještene pisanim putem o razlozima neispunjavanja formalnih uvijete.

Obavijest o neispunjavanju formalnih uvijete natječaja biti će im poslana putem dostavne službe.

Pročitaj više

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA O VREMENU DOLASKA NA RAZGOVOR ZA POSAO KOJE ZADOVOLJAVANJU FORMALNE UVIJETE JAVNOG POZIVA – ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: “OAZA – OSNAŽENE, AKTIVNE, ZAPOSLENE, AMBICIOZNE II”- KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0002

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 20. siječnja 2023. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni poziv te je utvrdilo da sve kandidatkinje koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva mogu pristupiti na intervju koji će se održati 25. siječnja 2023. godine (srijeda) i 26. siječnja 2023. godine (četvrtak).

Kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom raspored održavanja intervju mogu pronaći u nastavku:

Pročitaj više

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

PRODUŽUJE SE JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE
ŽIVOTNE DOBI I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U PROJEKTU „OAZA – Osnažene,
Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ U SKLOPU NATJEČAJA „ZAŽELI – PROGRAM
ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III“ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, OPERATIVNOG
PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. GODINE

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje
potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu „OAZA –
Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena
– faza III“ Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine.
Prijaviti se mogu osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne
uključenosti i kvalitete života s prebivalištem na području Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“,
odnosno sa područja općine Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar,
Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:
– Osobe starije od 65 godina
– Osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronični bolesnici i slično neovisno o
starosnoj dobi).

Pozivaju se pripadnici ciljanih skupina ovog javnog poziva da dostave svoj iskaz interesa za
sudjelovanje u projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ na:

e-mail: info@lag-sr.com ili

pošalju poštom na adresu: LAG „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210
Vrpolje sa naznakom: „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II– KORISNICI“.

Osobe svih ciljnih skupina navedenih u ovom Javnom pozivu, dužne su ispuniti sve podatke u Obrascu
prijave koji čini sastavni dio ovog poziva.

Rok za dostavu prijava je 30. lipnja 2023. godine.

Javni poziv

Javni poziv_korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i-ili osobama u nepovoljnom položaju_OAZA

Obrazac prijave

Obrazac prijave krajnjih korisnika-OAZA II_2023

Preuzimanje:

Javni poziv

Obrazac prijave

Pročitaj više