Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „OAZA +”, KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0236 od 11. ožujka 2024. godine te odredbi Statuta od 22.09.2023., te Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta od 27.12.2022. Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica”, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica” zastupana po predsjednici Ankici Zmaić, objavijuje:

OGLAS za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme na projektu

„OAZA +- Kodni broj: SF.3.4.11.01.0236, kroz otvoreni (trajni) poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”
za obavljanje poslova na projektu „OAZA +” na radno mjesto Pružatelj/ica usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama prima se 30 radnika/ca. U okviru projekta svaki pružatelj/ica usluge pruža uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine mjesečno.
Trajanje radnog odnosa: 32 (trideset dva) mjeseca uz probni rok na 3 (tri mjeseca). Ukupan broj radnika/ca koji se traži: 30 radnik/ca.

Dokumentacija

Oglas za posao_OAZA + za objavu