Lokalna akcijska grupa “Slavonska Ravnica” dana 22.05.2023. godine donosi Konačnu rang listu za T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  a koji je sukladan T.O 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Na natječaj LAG-a pristiglo je ukupno 2 zahtjeva od čega će se financirati njih oba. Ukupna vrijednost  alokacije iznosi 73.021,41 eura odnosno 550.179,81 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

U nastavku možete vidjeti Konačnu rang listu.

Konačna rang lista za T.O. 2.1.3_2023