Lokalna akcijska grupa dana 20.02.2023. godine objavljuje 9. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 73.021,41 EUR  dok je najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta i javne potpore ne smije biti veća od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Obuhvat LAG područja (JLS):

Općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Zahtjevi za potporu podnose se od 08. ožujka 2023. godine od 12:00 sati, a najkasnije do 12. travnja 2023. godine do 11:59:59 sati.