Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 20. siječnja 2023. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni poziv te je utvrdilo da sve kandidatkinje koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva mogu pristupiti na intervju koji će se održati 25. siječnja 2023. godine (srijeda) i 26. siječnja 2023. godine (četvrtak).

Kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom raspored održavanja intervju mogu pronaći u nastavku: