Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 20. siječnja 2023. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na javni poziv i utvrdilo da 11 kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete Javnog poziva.

Sve kandidatkinje koje nisi ispunile formalne uvijete javnog poziva biti će obaviještene pisanim putem o razlozima neispunjavanja formalnih uvijete.

Obavijest o neispunjavanju formalnih uvijete natječaja biti će im poslana putem dostavne službe.