Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Asistent na
projektu

Na temelju Statuta Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“, Pravilnika o radu i
sistematizaciji radnih mjesta, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ zastupana po predsjednici
Ankici Zmaić, objavljuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za obavljanje poslova na projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ za vrijeme
trajanja projekta na radno mjesto ASISTENT NA PROJEKTU – 1 izvršitelj/ica (m/ž).
Pisane prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg
dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje s naznakom: “ OGLAS – Asistent na projektu – NE
OTVARATI“ odnosno od 10. siječnja do 18. siječnja 2023. godine.

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme_Asistent na projektu (1)

Link na oglas HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129269305