Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o
financiranju projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“, KLASA:983-01/22-01/13,
URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-
2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002 od 22. prosinca 2022. godine te odredbi Statuta Lokalne akcijske
grupe „Slavonska Ravnica“, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ zastupana po predsjednici
Ankici Zmaić, objavljuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj: UP.02.1.1.16.0002, kroz

trajni otvoreni poziv „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.
Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica.
Mjesto rada (radna mjesta):
Područje – općina:
1. Bukovlje
2. Donji Andrijevci
3. Garčin
4. Gornja Vrba
5. Gundinci
6. Klakar
7. Oprisavci
8. Sikirevci
9. Slavonski Šamac
10. Velika Kopanica
11. Vrpolje
Kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu putem pošte na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, s
naznakom „ Za natječaj – „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne II“ – Kodni broj:
UP.02.1.1.16.0002 – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama „ u roku od 8
(osam) dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno od 10.
siječnja 2023. godine do 18. siječnja 2023. godine.

Link na oglas HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129268044