OGLASZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na određeno vrijeme naprojektu„OAZA-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.RADNICA ZA POTPORUI PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova naprojektu „OAZA-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„UP.02.1.1.05.0307.

Trajanje radnog odnosa:5(pet) mjeseci.

Broj radnicakoji se traži: 13radnica.

Mjesto rada:Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Klakar, Općina Oprisavci, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica i Općina Vrpolje.

Opis poslova:

 • -pomoć pri dostavinamirnica;
 • -pomoć pri održavanjučistoće stambenog prostora;-pomoć pri pranjui glačanjurublja;-ostale usluge u kući i okućnici;
 • -pomoć pri oblačenju i svlačenju;-briga o higijeni i osobnom izgledu;
 • -pomoć u socijalnoj integraciji;-posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
 • -pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;-pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
 • -i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Kandidatkinjamora ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost;•najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje;
 • nezaposlenaženaprijavljenau evidenciji HZZ-a, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice nacionalne manjine, beskućnice;
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Kandidatkinjajeobveznaprije potpisivanja Ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjava koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak(npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Od kandidatkinjese očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

Prijavi na Oglas za prijem u radni odnoskandidatkinjesu dužne(obvezne)priložiti:

 • preslika osobne iskaznice;
 • preslika dokaza o završenoj školi;
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti;
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Trajanje radnog odnosa –petmjeseciuz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjomprijavljenomna natječaj.Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka, može se dobiti u LAG-u „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati ili na Internet stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“ www.lag-slavonska-ravnica.hr.

NAČIN PRIJAVE NA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

-Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnosdužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,putem pošte,od dana objave oglasana oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenojomotnici,s naznakom:„Za oglas za prijem u radni odnos–Projekt “OAZA –Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporui podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.

Izjava obrada podataka

Obrazac prijava na oglas