Lokalna akcijska grupa „ SLAVONSKA RAVNICA“  osnovana je na inicijativu načelnika Općina 06.09.2013 godine na Osnivačkoj skupštini u viječnici Općine Vrpolje s ciljem primjene Leader programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske unije, identifikacije lokalne razvojne strategije, sudjelovanja u poticanju ruralnog razvitka, prikupljanja sredstava i  njihovoj pravilnoj raspodjeli prema namjeni za koju su dobivena, a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života u ruralnom području Istočnog djela Brodsko – posavske županije  kroz održiv, integrirani lokalni razvoj.

 

LAG “SLAVONSKA RAVNICA” je neprofitna organizacija – udruga, u čijem se sastavu nalaze ja čijem sastavu su predstavnici lokalne zajednice iz neprofitnog sektora, poduzetništva, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija koje djeluju na ovom području. Cilj osnivanja je povezivanje navedenih lokalnih organizacija, ustanova i inicijativa na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta.

 

ZADAĆE LAG-a

 

 

  • Izgrađivati lokalne sposobnosti za razvoj i provedbu operacija
  • Odrediti procedure izbora i postaviti objektivne kriterije za izbor operacija uz izbjegavanje sukoba interesa, osigurati da partneri koji ne predstavljaju javne vlasti imaju barem 50% glasova pri odlučivanju o izboru te provesti donošenje odluka prema pisanoj proceduri
  • Osigurati koherentnost s CLLD-strategijom u izboru operacija rangirajući ih prema njihovom  doprinosu ostvarenju strateških ciljeva i zadataka
  • Prirediti i objaviti proceduru poziva za podnošenje prijava ili prijave na određeni projekt s određenim kriterijima odabira
  • Prihvaćati i ocjenjivati zahtjeve za potporom
  • Odabirati operacije i određivati iznos potpore te, kad je potrebno, prezentirati prijedloge tijelu odgovornom za završnu verifikaciju odabira prije davanja odobrenja
  • Pratiti provedbu CLLD-strategije i operacija
  • Podupirati i provoditi posebne evaluacijske aktivnosti u vezi s CLLD-om

 

LAG „SLAVONSKA RAVNICA“  nalazi se u istočnom dijelu Brodsko -posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči sa Vukovarsko – srijemskom županijom (Općinom Babina Greda i Općina Ivankovo) , a na zapadu s gradom Slavonski Brod. Na sjeveru se prostire dužinom granice Osječko baranjske županije (Gradom Đakovo i Općina Trnava, a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

LAG „SLAVONSKA RAVNICA“  čini prostor 11 jedinica lokalne samouprave: općina Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Prostor LAG-a pripada statističkoj regiji Kontinentalna Hrvatska.

 

Područje LAG-a prostire se na 579,01 km2, čine ga 11 Općina, 44 naselja, nalazi se 9. 727 kučanstava i  živi 32.463 stanovnika (prema popisu iz 2011.). Prosječna gustoća naseljenosti je 71 st./km2, dok je indeks razvijenosti 59,76% i spada u II. skupinu razvijenosti.

 

Područje LAG-a izrazito je poljoprivredno sa velikim poljoprivrednim površinama gdje se uzgajaju ratarske kulture te stočarstvo.

LAG „SLAVONSKA RAVNICA“  unutar svojih granica obuhvača  rezervat „Bara Dvorina“ koja se prostire na površini od 726,20 ha i nalazi se između mjesta Klakar i Donja Bebrina te tri ekološke mreže :  sto je od velike važnosti za NATURA 2000.