NOVI NATJEČAJ 8. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“
Saznaj više Line
NOVI NATJEČAJ 7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a
"Slavonska Ravnica" za T.O. 1.1.4
"Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava"
Saznaj više Line
Konačna rang lista
za T.O. 2.1.3.
NATJEČAJI Line SAZNAJ VIŠE
Lokalna
razvojna strategija
Pogledaj
Mi povezujemo
proizvođače
LAG Slavonska Ravnica
image
image

LAG Slavonska Ravnica

image

nalazi se u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči s Vukovarsko – srijemskom županijom (općinom Babina Greda i općina Ivankovo), a na zapadu s gradom Slavonski Brod. Na sjeveru se prostire dužinom granice Osječko-baranjske županije (gradom Đakovo i općina Trnava), a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (područjem entiteta: Republika Srpska)

LAG

U BROJEVIMA

image

Površina LAG-a

579,01 km2

Broj stanovnika

32.463,00

BROJ NASELJA

44

Upravljačka struktura

43 člana

11 jedinica lokalne samouprave

44 naselja sa 9.727 kućanstava

POGLEDAJTE VIDEO I UPOZNAJTE

LAG SLAVONSKA RAVNICA

TESTIMONAILS

Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana u EU namijenjena podršci ruralnih regija

image

Najvrijednije aktivnosti LAG-ova uključuju poticanje inicijativa zajednice, što se posebno primjenjuje u slučaju složenih projekata s više partnera, pa bi se LAG-ovi trebali manje baviti administrativnim poslovima, jer to umanjuje njihovu sposobnost animacije, te da su javna služba u nacionalnoj provedbi LEADER pristupa i promicanju Zajedničke poljoprivredne politike EU, savjetodavna služba korisnicima koji realiziraju Lokalnu razvojnu strategiju kroz odobrene i izvršene projekte, te tijelo koje prati provedbu svoje strategije i pomaže u udruživanju i povezivanju lokalnih dionika u cilju jačanja lokalnih kapaciteta za vođenje i upravljanje projektima.

10595308KN

Uloženih kroz dosadašnje projekte
image

08 GODINA

ISKUSTVA
Hrvatski LAG-ovi

LEADER pristup i Lokalne akcijske grupe

image

Pristup LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economique Rurale – veze između ruralne ekonomije i razvojnih aktivnosti), povezan je s lokalnim osnaživanjem kroz razvoj lokalne strategije i raspodjelu resursa, a predstavlja metodu mobiliziranja potencijala ruralnih zajednica za provedbu razvojnih aktivnosti u njihovom području. Lokalno vođen pristup odozdo prema gore u okviru inicijative LEADER pokazao se učinkovitim u izgradnji lokalnih kapaciteta te u promicanju socijalne uključenosti, smanjenju siromaštva i stvaranju radnih mjesta u lokalnom gospodarstvu.
Upravo takav pristup provode lokalne akcijske grupe (LAGovi) u Hrvatskoj, kao glavni akteri LEADER koncepta.
U Hrvatskoj djeluju 54 lokalne akcijske grupe odabrane za provedbu lokalnih razvojnih strategija u okviru mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2019. O važnosti ovih organizacija govore brojke:

ujedinjuju prostora kopnene Hrvatske
90%
ujedinjuju HR stanovništva
60%
NOVOSTI

NATJEČAJI I INFORMACIJE

image

POSTANI DIO NAŠE PRIČE

Ispuni prijavnicu i postani član.