Pogledaj Prijem u radni odnos Pogledaj Javni poziv za korisnike Lokalna
razvojna strategija za razdoblje 2023.-2027.
Pogledaj NOVA
Stvarajmo partnerstva, povezujmo se zajedno LAG Slavonska Ravnica
image
image

LAG Slavonska Ravnica

image

nalazi se u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči s Vukovarsko – srijemskom županijom (općinom Babina Greda i općina Ivankovo), a na zapadu s gradom Slavonski Brod. Na sjeveru se prostire dužinom granice Osječko-baranjske županije (gradom Đakovo i općina Trnava), a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (područjem entiteta: Republika Srpska)

LAG

U BROJEVIMA

image

Površina LAG-a

579,01 km2

Broj stanovnika

32.463,00

BROJ NASELJA

44

Upravljačka struktura

43 člana

11 jedinica lokalne samouprave

44 naselja sa 9.727 kućanstava

POGLEDAJTE VIDEO I UPOZNAJTE

LAG SLAVONSKA RAVNICA

TESTIMONAILS

Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana u EU namijenjena podršci ruralnih regija

image

Najvrijednije aktivnosti LAG-ova uključuju poticanje inicijativa zajednice, što se posebno primjenjuje u slučaju složenih projekata s više partnera, pa bi se LAG-ovi trebali manje baviti administrativnim poslovima, jer to umanjuje njihovu sposobnost animacije, te da su javna služba u nacionalnoj provedbi LEADER pristupa i promicanju Zajedničke poljoprivredne politike EU, savjetodavna služba korisnicima koji realiziraju Lokalnu razvojnu strategiju kroz odobrene i izvršene projekte, te tijelo koje prati provedbu svoje strategije i pomaže u udruživanju i povezivanju lokalnih dionika u cilju jačanja lokalnih kapaciteta za vođenje i upravljanje projektima.

10595308KN

Uloženih kroz dosadašnje projekte
image

08 GODINA

ISKUSTVA
Hrvatski LAG-ovi

LEADER pristup i Lokalne akcijske grupe

image

Pristup LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economique Rurale – veze između ruralne ekonomije i razvojnih aktivnosti), povezan je s lokalnim osnaživanjem kroz razvoj lokalne strategije i raspodjelu resursa, a predstavlja metodu mobiliziranja potencijala ruralnih zajednica za provedbu razvojnih aktivnosti u njihovom području. Lokalno vođen pristup odozdo prema gore u okviru inicijative LEADER pokazao se učinkovitim u izgradnji lokalnih kapaciteta te u promicanju socijalne uključenosti, smanjenju siromaštva i stvaranju radnih mjesta u lokalnom gospodarstvu.
Upravo takav pristup provode lokalne akcijske grupe (LAGovi) u Hrvatskoj, kao glavni akteri LEADER koncepta.
U Hrvatskoj djeluju 54 lokalne akcijske grupe odabrane za provedbu lokalnih razvojnih strategija u okviru mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2019. O važnosti ovih organizacija govore brojke:

ujedinjuju prostora kopnene Hrvatske
90%
ujedinjuju HR stanovništva
60%
NOVOSTI

NATJEČAJI I INFORMACIJE

image

POSTANI DIO NAŠE PRIČE

Ispuni prijavnicu i postani član.